Schemagi kvadrat meny  

Förändrad skiftschemaläggning för att möta produktionsbehovet

En internationell aktör inom tryckeribranschen kontaktade Schemagi då de hade stora utmaningar med att få till ett väl fungerande skiftschema på en av sina anläggningar i Sverige. Anläggningen var bemannad dygnet runt med sammanlagt ca 300 medarbetare. För att få en god framförhållning i produktionen var det önskvärt med schema på årsbasis för två avdelningar. 

Case Tryckeri skiftschema vit

 

Schemagis uppdrag

En utmaning i att skapa välfungerande scheman var att få ihop årsarbetstiden för samtliga medarbetare samtidigt som produktionen var igång under semesterperioden. Samt att anpassa lämplig tid för underhållsstopp utifrån produktionsbehov. 

Dessa scheman skulle även givetvis ta hänsyn till verksamhetens övriga krav, avtal samt gällande ATL-regler. Schemagi, som är specialister inom schemaläggning, erbjöd sig att utifrån verksamhetens behov och information lägga scheman som uppfyllde ovanstående. 

Företag
Tryckeri

Tjänster

  • Schemaläggning
  • Schemaanalys
  • Produktionsstyrning

Effekter

Färdiga scheman från Schemagi implementerades i verksamheten vilket ledde till att verksamhetens produktionsbehov av att flytta underhållsstoppet från sommaren till hösten var möjligt. Samtidigt som personalens rätt till sommarsemester kunde uppfyllas.