logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Övergripande tjänster

Utbildningar

Schemagi anlitas ofta som föreläsare och utbildare inom ämnesområden kopplat till schema och bemanning. Vi anordnar dels öppna utbildningar i samarbete med bland annat Dagens Medicin och Teknologiskt Institut, men skräddarsyr även kundspecifikt och håller i workshops som en del i förändringsarbete. Målet är att ge deltagarna kunskap, verktyg och metoder för att lyckas med produktionsplanering, schemastyrning och schemaläggning.


Nulägesanalys på processnivå

Inom schema och bemanning kan det ibland vara svårt att identifiera själva rotorsakerna till upplevda problem. I dessa lägen rekommenderar vi en nulägesanalys av hela bemanningsprocessen som identifierar verksamhetens styrkor, svagheter och förbättringsområden. Efter genomförd nulägesanalys kan resurser och insatser fokuseras där det skapar mest effekt och leder till långsiktigt hållbara lösningar.