logga in

Schemagi en del av Ledningsbolaget kopia

meny  

Schemaläggning

Att lägga scheman är ofta ett komplicerat och tidskrävande pussel. Utöver verksamhetens behov ska även hänsyn tas till lagar, avtal, kompetenser, hälsoaspekter och önskemål. Våra erfarna konsulter kan med stöd av Schemagis framforskade optimeringsverktyg effektivt schemalägga verksamheter inom alla branscher. Schemaläggning från Schemagi ger en ökad schemakvalitet och nya insikter från oss som oberoende part.