Schemagi kvadrat meny  

Excelverktyg

För att bedriva ett kontinuerligt och framgångsrikt arbete med produktionsplanering krävs systemstöd. När en verksamhet har unika behov som inte täcks av befintliga system så kan Schemagi bygga kundspecifika Excel-verktyg som effektiva komplement. Verktyg som bidrar till att skapa en förståelse för vilka komponenter som är avgörande för att skapa en verksamhet med framförhållning, god kontroll och möjlighet till uppföljning.

Vi på Schemagi vet att Excelfiler ofta kan bli stora och komplexa, så när någon av våra konsulter bygger en kundspecifik lösning är det därför alltid fokus på enkelhet, funktion och användarvänlighet. Schemagi vill leverera verktyg som stöttar de administrativa processerna utan att medföra extraarbete. Beroende på mottagarens kunskapsnivå så levereras alltid utbildning/instruktioner i samband med färdigställande av ett verktyg.

Vanliga Excel-lösningar inom bemanningsområdet:

  • Produktionsplaneringsverktyg som jämför verksamhetens behov med dess tillgängliga resurser.
  • Olika prognosverktyg, ofta kopplat till nyckeltal för intäkter och kostnader på lång sikt.
  • Schemaläggningsmallar med smarta visualiseringsstöd och statistikuppföljning.
  • Schemaanalysmallar, så att verksamheten smidigt kan dra sina egna slutsatser av historisk bemanning.