Schemagi kvadrat meny  

Nulägesanalys på processnivå

Inom schema och bemanning kan det ibland vara svårt att identifiera själva rotorsakerna till upplevda problem. I dessa lägen rekommenderar vi en nulägesanalys av hela bemanningsprocessen som identifierar verksamhetens styrkor, svagheter och förbättringsområden. Efter genomförd nulägesanalys kan resurser och insatser fokuseras där det skapar mest effekt och leder till långsiktigt hållbara lösningar.

Att göra analys av processen för att förstå nuläget i en verksamhets bemanningsprocess är en bra grund inför ett förbättringsarbete. Bemanningsprocessen innehåller ofta många olika komponenter och delmoment som inte sällan är kopplade till olika professioner, individer och tjänster. Genom detta blir processen inte sällan både komplex och svårnavigerad, det är inte ovanligt att man inte vet vart man ska börja?!

Schemagi som extern part kan genom metoder och expertis, driva projektet av analysen och därmed hjälpa verksamheten att bättre förstå nuläget och vilka möjliga vägar, insatser och resurser som krävs för att ta sig framåt till mer hållbara och långsiktiga lösningar. Att ta hjälp av en utomstående part skapar inte sällan nya insikter och tankar som är värdefulla i det fortsatta arbetet med sin bemanningsprocess.

Tillsammans med dig som kund skräddarsyr vi upplägg och utförande så att det passar just er verksamhets behov, önskemål och förutsättningar.

Av erfarenhet vet vi att analys av processen för att förstå nuläget utgör en grund och det är inte sällan en kombination av olika stöd och expertis behövs när man i processen närmar sig enhets- och nivån ovanför den. Det är därför viktigt för oss att kunna erbjuda en helhet med våra andra tjänster som Schemaanalys, Scenarios & Vägval och även Schemaläggning. Är du intresserad av dessa, hittar du mer information under Våra tjänster.

Om du är intresserad av Nulägeanalys på processnivå, tveka inte att ta en kontakt eller ta del av våra referenscase!