Schemagi kvadrat meny  

Stöd i produktionsplanering

En intelligent balansgång mellan verksamhetens uppdrag och dess tillgängliga resurser är själva grundförutsättningen för en framgångsrik bemanningsstrategi. Produktionsplanering är den process som upprätthåller denna balansgång och här kan Schemagi erbjuda skräddarsytt konsultstöd i form av utbildning, nulägesanalys, eller allmänt bollplank vid förändringsarbete kopplat till de administrativa processerna.

Produktionsplanering är inte något man bara gör en gång, utan detta måste vara något som sker kontinuerligt och är kopplat till verksamhetens unika behov. Om man jämför med en seglats så kan produktionsplanering liknas vid att ta ut en kompassriktning för färden. I samband med det är det viktigt att utvärdera väderförhållanden, nuvarande position, utrustningens status mm, och därefter ta beslut om en så klok rutt som möjligt. Skulle man bara göra detta i starten av sin resa så kommer man med största sannolikhet segla en längre tid/väg än om man utvärderade förhållandena oftare.

Produktionsplanering är på samma sätt en form av utvärdering och i en komplexare verksamhet är det en fördel att göra detta på ett ordnat och standardiserat sätt. För detta krävs en process som beskriver vilken och hur information ska samlas in samt utvärderas, ansvarsfördelning mellan olika roller, hur ofta nya beslut ska tas, osv.

I de allra flesta organisationer så utförs redan ovanstående arbete i någon form. Det som varierar är snarare effektiviteten i processen och pricksäkerheten i resultatet. Schemagi erbjuder därför ett skräddarsytt konsultstöd för att förbättra just er produktionsplanering. Vanligtvis ter sig detta stöd i form av utbildning, utredande resurs på plats, eller workshop med medarbetare.