Schemagi kvadrat meny  

Schemastyrningsbok

Genom att sammanställa den information som påverkar schemat i ett styrningsdokument benämnt Schemastyrningsbok får verksamheten en samlad helhetsbild av schemastyrningsarbetet. Från inledande schemaanalyser och förutsättningar till beslutade vägval och slutgiltigt regelverk vid schemaläggning. Schemastyrningsboken är ett uppskattat hjälpmedel av såväl chefer som medarbetare för att skapa struktur och förståelse kring verksamhetens schemaläggning på både kort och lång sikt. En schemastyrningsbok kan även fungera som ett stöd vid exempelvis förhandlingar, förankringsarbete, personalförändringar, eller liknande situationer.

Att på ett strukturerat sätt beskriva processen från början till slutet i schemaarbetet är mycket värdefullt. Schemastyrningsboken ska ses som ett levande dokument över vilka spelregler vi satt upp i just vår verksamhet. Om verksamheten är större med olika avdelningar och eller enheter alternativt en hel sektor, förordas schemastyrningsböcker på olika nivåer.

Schemagis konsulter hjälper er verksamhet att lotsa och ta fram schemastyrningsbok som lägger tonvikt där ni önskar, allt för att den ska passa just er verksamhet.

Om du är intresserad av Schemastyrningsbok. tveka inte att ta en kontakt eller ta del av våra referenscase!