Schemagi kvadrat meny  

Schemaanalys

Många verksamheter ser ett stort värde av faktabaserade analyser som skapar förståelse om nuläget. En schemaanalys leder inte sällan till oanade insikter och fungerar som diskussions- och beslutsunderlag inför kommande förändringar på såväl kort som lång sikt. Analysen skräddarsys efter verksamhetens behov men belyser ofta aspekter som över- och underkapacitet, kompetensbrister, hälsoperspektivet och eventuella avtalsbrott.

Det är viktigt att se schemaanalysen som en möjlighet att belysa olika aspekter i sitt nuvarande schema och som därmed kan utgöra underlag i en större diskussion med sin personalgrupp, ledningen ovanför verksamheten eller fackliga parter om förändringar i schemaarbetet.

Schemaanalys bygger på inläsning av befintligt/befintliga schema/scheman i våra framforskade optimeringsverktyg, vilket ger dig som kund en bild över hur just ditt eller dina schema/scheman är styrt och på vilka parametrar. Av erfarenhet vet vi att möjligheterna är stora med schemaanalys och för oss är det viktigt att du som kund får möjlighet att påverka vad du önskar få ut av analysen och tillsammans med vår expertis tar vi fram de parametrar som du som kund önskar att vi analyserar.

Om du är mer intresserad av Schemaanalys, tveka inte att ta en kontakt eller ta del av våra referenscase!