Schemagi kvadrat meny  

Utbildningar

Schemagi anlitas ofta som föreläsare och utbildare inom ämnesområden kopplat till schema och bemanning. Vi anordnar dels öppna utbildningar i samarbete med bland annat Dagens Medicin och Teknologiskt Institut, men skräddarsyr även kundspecifikt och håller i workshops som en del i förändringsarbete. Målet är att ge deltagarna kunskap, verktyg och metoder för att lyckas med produktionsplanering, schemastyrning och schemaläggning.

Vi vet av erfarenhet att schemafrågor skapar diskussioner ute på arbetsplatser runt om i Sverige. Att diskussioner förs om schema där ute är ett viktigt inslag eftersom att det är något som påverkar den enskilde individen, verksamheten och organisationen på många olika sätt. För oss är det viktigt att kunna föra faktabaserade diskussioner och leder till utveckling, därför ser vi det som vår uppgift att stärka individer, verksamheter och organisationer med värdefull kunskap i schemafrågor. Genom detta vet vi av erfarenhet att det stärker dessa aktörer till att kunna fatta väl underbyggda beslut i frågor inom schemaområdet.

Gemensamt för våra utbildningar och workshops är att de vilar på vår filosofi med schemaarbete och hur man tar sig igenom till ett färdigt schema med alla dess olika moment och komponenter. För oss är det även minst lika viktigt att du som kund ska känna att du kan vara med och påverka utformning och upplägg, allt för att det ska passa din verksamhets behov och önskemål.

Vi utbildar uppåt 100 personer från olika organisationer och verksamheter årligen. Gemensamt för flera av dessa är att de har någon form av nyckelroll att spela kopplat till just deras schemaarbete. Genom att vi möter dessa personer och möjliggör utbyte av erfarenheter så bidrar vi till att stärka deras schemakunskaper och sedemera även deras verksamhets arbete, vilket vi är mycket stolta över!

Om du är intresserad av tjänsten och vill veta mer, tveka inte att ta en kontakt med oss!