Skip to main content

Schemagi erbjuder expertstöd för din organisation i schemafrågor.

Vi är ett konsultbolag med fokus på schemaförändringar, och fungerar som expertstöd och problemlösare.

Det innebär att våra experter har en djup kunskap inom schemaområdet. En kunskap som vi kompletterar med en avancerad optimeringsmotor och tillsammans skapar det en unik förmåga att lösa alla typer av schemafrågor och problem som är kopplade till schemaförändringar.

Arbetet med en gemensam mottagning har gjorts tillsammans. Jag är stolt och glad över kraften vi får i en organisation genom samarbete och samverkan - fackliga organisationer och arbetsgivare. Extra tack till Schemagi vars kompetens varit ovärderlig under resan.
– Maria Mencevski, HR-chef

Utöver våra tjänster, analys och schemaläggning, erbjuder vi även rådgivning, utbildning och workshops. Genom våra schemaexperter tillhandahåller vi stöd till kunder inom den privata och offentliga sektorn för att skapa relevanta, effektiva och långsiktigt hållbara schemalösningar.

Exempel som kan kräva expertstöd:

  • Rätt till heltid
  • Kollektivavtalsförändringar
  • Organisationsförändringar
  • Kostnadsscenarion för bemanning